Tehnika taseme otsing

PrintPDF Jaga

Seotud teemad

Kasuliku mudeli vastavuse uudsuse ja leiutustaseme kriteeriumidele peab tagama taotleja ise. Patendiamet teeb leiutisele siiski tehnika taseme otsingu ning edastab otsinguaruande taotlejale. Otsinguaruandes esitatakse andmed leiutisega identsete ja lähedaste tehniliste lahenduste kohta ning näidatakse ära otsingu tegemise kuupäev. Tehnika taseme kindlaksmääramisel võetakse aluseks taotleja esitatud kasuliku mudeli nõudlus.

Taotleja võib otsinguaruande alusel teha taotluses kahe kuu jooksul otsinguaruande väljastamisest parandusi ja täiendusi, kuid see ei ole kohustuslik.

Otsinguaruandel on informatiivne tähendus (Kasuliku mudeli seaduse § 211).

 

 

 

Viimati muudetud 24.03.2017