Taotluse koostamine ja esitamine

PrintPDF Jaga

Õigus taotleda kasuliku mudeli registreerimist ja saada kasuliku mudeli omanikuks on leiutise autoril ja tema pärijal või õigusjärglasel.

Kasuliku mudeli registreerimise taotlus peab vastama määruses kasuliku mudeli registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord esitatud nõuetele.

Kasuliku mudeli seaduse § 8 kohaselt saab ühe ja sama registreerimistaotlusega taotleda kasuliku mudeli õiguskaitset ainult ühele leiutisele. Kui tegemist on ühtse leiundusliku mõttega seotud leiutiste kombinatsiooniga, näiteks aine ja selle valmistamise meetodiga, peab esitama kaks kasuliku mudeli registreerimise taotlust, ühe aine jaoks ja teise selle aine valmistamise meetodi jaoks.

Registreerimistaotlus esitatakse Patendiametile. Taotluse võib esitada posti teel Patendiameti aadressil või ise kohale tuua. Elektrooniliselt saab taotlust esitada tööstusomandi õiguskaitse taotluste elektroonilise esitamise portaali kaudu. Posti teel esitamisel võib kasutada nii tavalise posti kui ka ekspressposti teenuseid.

Taotlust kohale tuues võib selle anda vastuvõttu või asetada ööpäevaringselt avatud taotluste postkasti.

Riigilõiv taotluse esitamise eest tasutakse kahe kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast arvates (kasuliku mudeli seadus § 18 lõige 2). Lõivu suurus on 105 eurot, kuid füüsilisest isikust taotleja või ainult füüsilistest isikutest taotlejate korral 26 eurot (vt kasulike mudelite riigilõivud).


Enne taotluse esitamist kontrolli kindlasti keelekasutust, abiks on artikkel „Taotluse koostamisel jälgi ka keelekasutust!“ ja PA keelenurk.

 

Viimati muudetud 05.10.2021