Taotluse koostamine ja esitamine

PrintPDF Jaga

Kasuliku mudeli registreerimise taotluse (edaspidi taotluse) koostamisel tuleb lähtuda määrusest Kasuliku mudeli registreerimise taotluse sisu- ja vorminõuded ning Patendiametile esitamise kord. Kasuliku mudeli taotlus võib sisaldada ühte leiunduslikku objekti. See tähendab, et ühe taotlusega ei saa kaitset leiutiste kombinatsioonile.

Kasuliku mudeli vastavuse uudsuse ja leiutustaseme kriteeriumitele peab tagama taotleja ise. Patendiamet teeb leiutisele siiski tehnika taseme otsingu ning edastab otsinguaruande taotlejale. Taotleja võib otsinguaruande alusel teha taotluses kahe kuu jooksul otsinguaruande väljastamisest parandusi ja täiendusi, kuid see ei ole kohustuslik. Otsinguaruandel on informatiivne tähendus [Kasuliku mudeli seadus (edaspidi KasMS) § 211].

Kasuliku mudeli registreerimise taotlus esitatakse Patendiametile. Taotluse võib esitada posti teel Patendiameti aadressil või ise kohale tuua. Elektrooniliselt saab taotlust esitada tööstusomandi õiguskaitse taotluste elektroonilise esitamise portaali kaudu. Posti teel esitamisel võib kasutada nii tavalise posti kui ka ekspressposti teenuseid.

Kasuliku mudeli registreerimise taotlust kohale tuues võib selle anda vastuvõttu või asetada ööpäevaringselt avatud taotluste postkasti.

Kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamisel tuleb tasuda riigilõiv. Lõivu suurus füüsilisest isikust taotleja või ainult füüsilistest isikutest taotlejate korral on 26 eurot, juriidilistel isikutel tuleb tasuda 105 eurot.

Riigilõiv tuleb tasuda kahe kuu jooksul taotluse esitamise kuupäevast arvates [KasMS § 18 lg 2]. Nimetatud riigilõivu tasumise tähtaega ei saa pikendada.


Loe veel: Taotluse koostamisel jälgi ka keelekasutust!

 

Viimati muudetud 11.11.2020