Registreerimine

PrintPDF Jaga

Registreerimistaotlus esitatakse Patendiameti registriosakonda. Patendiamet kontrollib kasuliku mudeli taotluse vastavust vorminõuetele, ettenähtud riigilõivu tasumist ja esindaja volituse kehtivust ning teeb leiutisele tehnika taseme otsingu. Kui menetluse käigus või tehnika taseme otsingu tegemisel tuvastatakse taotluse mõne dokumendi puudumine või esitatud dokumentide sisu või vormi puudusi või kui mõne dokumendi sisu ei ole taotluse menetlemiseks, sealhulgas tehnika taseme otsingu tegemiseks, piisav või on ebaselge, teatab Patendiamet sellest taotlejale kirjalikult [KasMS § 21 lg 2].

Kui taotlus vastab esitatud vorminõuetele, registreerib Patendiamet leiutise kasulike mudelite registris. Selle tõenduseks antakse kasuliku mudeli omanikule välja kasuliku mudeli tunnistus.

Alates registrisse kandmisest avaldatakse kasulike mudelite andmebaasis kasuliku mudeli kirjeldus ja tehnika taseme otsingu aruanne. Kui taotleja ei soovi oma leiutist nii kiiresti avaldada, kui registreerimisprotseduur seda võimaldaks, võib ta taotleda kasuliku mudeli registrisse kandmise edasilükkamist, kuid mitte kauemaks kui 18 kuuks prioriteedikuupäevast arvates [KasMS § 32 lg 4].

Kasuliku mudeli õiguskaitse kehtib neli aastat registreerimistaotluse esitamise päevast. Õiguskaitset on võimalik pikendada neljaks ja seejärel veel kaheks aastaks. Selleks tuleb kuus kuud enne kehtivusaja lõppu või lisalõivu eest kuus kuud pärast kehtivusaja lõppu tasuda riigilõiv  kehtivusaja pikendamise eest.

Viimati muudetud 24.03.2017