Patendivoliniku valik

PrintPDF Jaga

Seotud teemad

Abi saamiseks kasuliku mudeli registreerimise taotluse ja teiste tööstusomandi objektide registreerimistaotluste koostamisel võib igaüks pöörduda Eesti patendivolinike poole.

Patendivolinikud osutavad õigusteenust tööstusomandi valdkonnas. Patendivolinikuna saab tegutseda isik, kes on töötanud enne patendivoliniku kutse taotlemist vähemalt viimased neli aastat patendivoliniku juures või patendivoliniku äriühingus, sooritanud patendivoliniku kutseeksami ja on kantud riiklikkusse patendivolinike registrisse. Patendivoliniku tegevus on reguleeritud patendivoliniku seadusega.

Taotleja võib patendivolinikuga kokku leppida, et viimane koostab ja vormistab ise kõik vajaminevad taotluse dokumendid, esitab need Patendiametile ja hoolitseb kogu järgneva asjaajamise eest. Taotluse esitamiseks ja Patendiametiga suhtlemiseks antud volituse tõendamiseks peab taotleja patendivolinikule andma vahetult volikirja. Volikirja ei ole vaja notariaalselt tõestada. Erinevalt advokaadibüroodest ei saa patendivolinike puhul anda volitust patendibüroole.

 

 

Viimati muudetud 20.03.2017