Mida kaitstakse kasuliku mudelina?

PrintPDF Jaga

Kasuliku mudelina kaitstakse Eesti Vabariigis leiutisi. Kasulikku mudelit võib pidada patendi alternatiiviks. Kui soovitakse leiutisele kaitset, on mõnel juhul parem patendile kasulikku mudelit eelistada. Selleks et otsustada, kumb kaitsmisviisidest on teile sobivam, tuleks teada nende sarnasusi ja erinevusi. Kokkuvõte patentide ja kasulike mudelite olulisimatest omadustest on artiklis Patent või kasulik mudel?

Kasulik mudel on leiutis, mis on uus, millel on leiutustase ja mis on tööstuslikult kasutatav.

Kasuliku mudelina kaitstakse leiutisi, nende hulgas aineid, seadmeid ja meetodeid (välja arvatud biotehnoloogia valdkonda kuuluvad leiutised).

Mõnda objekti kasuliku mudelina ei kaitsta. Nende hulka kuuluvad näiteks:

1) tööstusdisainilahendus;
2) mikrolülituse topoloogia;
3) avastus, teadusteooria või matemaatiline meetod;
4) majandus- ja mõttetegevuse plaan, reegel, eeskiri või meetod;
5) rajatise, hoone või maa-ala projekt või skeem;
6) tingmärk;
7) arvutialgoritm või -programm;
8) info lihtne esitamine;
9) inimkeha või selle osa;
10) taimesort või loomatõug.

Kasulik mudel peab vastama kolmele põhilisele kriteeriumile. Nendeks on uudsus, leiutustase ja tööstuslik kasutatavus.

Uudsus – leiutis on uus, kui see erineb tehnika tasemest. Tehnika tase määratakse kindlaks kogu tehnikateabe põhjal, mis enne kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamise kuupäeva on ükskõik millises maailma osas avalikkusele teatavaks saanud kirjaliku või suulise kirjeldamise kaudu, kasutamise läbi või mis tahes muul viisil.

See tähendab, et kui kuskil maailmas on enne kasuliku mudeli registreerimise taotluse esitamist identne objekt avalikuks saanud, siis ei ole leiutis enam uus.

Leiutustase – kui leiutis on uus, siis järgmisena hinnatakse leiutustaset. Kasulikul mudelil on leiutustase siis, kui erinevuse tõttu tehnika tasemest ilmneb leiutise kasutamisel kasulik tehniline omadus või muu kasulik omadus.

Tööstuslik kasutatavus – tööstuslik kasutatavus on siis, kui objekti on võimalik toota või majanduses kasutada.

Viimati muudetud 09.12.2021