Patendiameti geograafiliste tähiste andmebaas

PrintPDF Jaga

Otsing

Andmebaas sisaldab Eesti Vabariigis registreeritud geograafiliste tähiste ja esitatud geograafilise tähise registreerimise taotluste andmeid. Geograafilise tähise registreerimise taotluste andmed on andmebaasis taotlejate poolt esitatud kujul. Taotluste numbrid on 10-kohalised (näiteks G200012345).

Otsing on tasuta. Andmebaasi kasutamiseks on vajalik JavaScripti toetav brauser.

Andmebaas on informatiivne ja sellel ei ole õiguslikku tähendust. Otsingu tulemused ei taga geograafilise tähise registreeritavust ja Patendiamet ei ole kohustatud geograafilise tähise menetlemisel nendest lähtuma. Õiguslik tähendus on registri andmetel ja Eesti Kaubamärgilehes avaldatud teadetel.

Andmete täpsustamiseks ja riiklikust geograafiliste tähiste registrist või menetluses olevate geograafilise tähise registreerimise taotluste kohta teabe või ametliku väljavõtte saamiseks tuleb pöörduda Patendiameti registriosakonna poole.

Andmeid uuendatakse üks kord kuus, kuu esimesel tööpäeval. Viimase kuu jooksul saabunud taotluste kuvatavatest andmetest võib puududa kujutis, kui geograafiline tähis on esitatud kujunduslikus vormis.

Isikuandmete töötlemine

 

Viimati muudetud 18.05.2020