Teabenõue

10.04.2014
PrintPDF Jaga

Teabenõudega saab küsida Patendiametis juba olemas olevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul. Juhul, kui teabenõude täitmiseks tuleb teavet täiendavalt koguda ja analüüsida ning  selle alusel on vaja uus teave dokumenteerida, siis on see pöördumine selgitustaotlus ja sel juhul vastatakse teile hiljemalt 30 päeva jooksul alates pöördumise registreerimisest.

Kui küsite Patendiametilt selgitust või nõu, juhite tähelepanu puudustele, avaldate arvamust või soovite teavet mingi toimingu tegemiseks, siis kasutage meie tagasiside vormi.

Teabenõude võib esitada

  • kohapeal suuliselt või kirjalikult,
  • telefoni teel (627 7900),
  • faksiga (645 1342),
  • postiga (Tõnismägi 7, 15041 Tallinn),
  • elektronpostiga aadressil patendiamet [at] epa.ee või alloleva vormi kaudu.
Teabenõude esitaja ees- ja perekonnanimi.
Palun täitke see väli, kui esitate teabenõude asutuse või juriidilise isiku nimel.
Sisestage postiaadress, kui soovite vastust saada sellel aadressil.
Sisestage e-posti aadress, kui soovite vastust saada sellel aadressil.
Sisestage telefoninumber, kui soovite vastust saada telefoni teel.
Sisestage faksinumber, kui soovite vastust saada faksi teel.
2 + 0 =
Lahendage see võrrand ja sisestage õige tulemus. Näiteks: 1+3, sisestage 4.