Tasuta seminar "Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ja intellektuaalomand"

PrintPDF Jaga
Toimumisaeg: 26. aprill 2007 09:0016:30
Asukoht: 
City Hotel Portuse konverentsikeskus, Uus-Sadama 23, Tallinn

26. aprillil korraldas Patendiamet City Hotel Portuse konverentsikeskuses Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) poolt algatatud ülemaailmse intellektuaalomandi päeva puhul seminari, mille teemaks sel aastal oli Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ja intellektuaalomand.

Eestis tähistati seda päeva juba seitsmendat korda.

Seminarile olid oodatud väikeettevõtjad, oma äri alustanud või alustamist planeerivad inimesed, üliõpilased, leiutajad ja teised intellektuaalomandist huvitatud.

Seminaril sai materjale intellektuaalomandi ja selle kaitsmise kohta.

SEMINARI KAVA

9.00–9.10

Avasõna: Matti Päts, Patendiameti peadirektor

9.10–9.50

Leiutamine - uute võimaluste loomine,
Toom Pungas, OÜ Synest, patendivolinik

9.50–10.30

Patendiametite koostöövõrgustik jt Euroopa Liidu tugiprogrammid tööstusomandi informatsiooni levitamiseks. Infoallikad Internetis väikese ja keskmise suurusega ettevõtete paremaks informeerimiseks,
Sirje Tambaur, Eesti Patendiraamatukogu, IT-talituse juhataja

10.30–11.00

KOHVIPAUS

11.00–11.40

Patendi kaitsega kaasnevad õigused ja litsents,
Jaak Ostrat, PhD, OÜ Lasvet, patendivolinik

11.40–12.20

Naised, leiutamine ja ettevõtlus -
Tööstus ja uued teadmised disainehete näitel,
Kärt Summatavet, erak. prof, DA, Eesti Kunstiakadeemia
Biomeditsiinilise leiutise tee laborist tarbijani, Tiiu Kullisaar, Tartu Ülikool;
Naisleiutajatest ja ettevõtlusest meil ja mujal maailmas,
Anne-Mari Rannamäe, Quin-Estonia

12.20–14.00

LÕUNAPAUS

14.00–14.40

Ettevõtjad kui autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste omajad,
Heiki Pisuke, prof, PhD Tartu Ülikooli Õigusinstituut

14.40–15.20

Tööstusdisainilahendustest. Kuidas kaitsta oma toote väliskujundust,
Kati Vinter, Patendiamet, rahvusvaheliste kaubamärkide ekspertiisitalituse vanemekspert

15.20–15.40

KOHVIPAUS

15.40–16.20

Kaubamärgi registreerimine ja kaubamärgiomaniku õigused, Ingrid Matsina, Patendiamet, kaubamärgiosakonna juhataja asetäitja

16.20

Seminari lõpetamine

Tasuta seminar "Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ja intellektuaalomand"1Tasuta seminar "Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ja intellektuaalomand". Toom PungasTasuta seminar "Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted ja intellektuaalomand"

Viimati muudetud 06.02.2018