Seminar "Praktilisi soovitusi leiutise kaitsmiseks Eestis"

PrintPDF Jaga
Toimumisaeg: 02. november 2006 09:0013:00
Asukoht: 
Patendiameti õppeklass, (Toompuiestee 7, Tallinn)

Patendiametis on loodud väikeettevõtjate nõustamise talitus, mille põhiülesanne on ettevõtjate tööstusomandi alase teadlikkuse tõstmine. Seoses sellega otsustati hakata  läbi viima seminare ameti õppeklassis, kus osavõtjate arv ei ole suur ja  tekiks võimalus igale tekkivale  küsimusele kohe ka vastus saada.

2. novembril 2006 toimus Patendiameti õppeklassis Toompuiestee 7  esimene selline seminar „Praktilisi soovitusi leiutise kaitsmiseks Eestis“.

Õppepäev oli mõeldud eelkõige leiutajatele, kes soovivad esitada Patendiametile kas patenditaotluse või kasuliku mudeli taotluse.

Õppepäeval olid järgmised loengud:

1) Patendikaitse ja kasuliku mudeli õiguskaitse – mis on patent ja mis on kasulik mudel; kasulike mudelite ja patentide peamised erinevused (Tiina Luik);

2) Patenditaotluse ja kasuliku mudeli registreerimise taotluse vormistamise ja esitamise nõuded (Tiina Luik);

3) Nõudluse otstarve ja tähendus, kuidas koostada nõudlust (Erald Talvik);

4) Otsingu tegemise võimalused uudsuse kindlaksmääramisel (Marit Meinberg).

Esitati palju küsimusi, näiteks: mis vahe on avastusel ja leiutisel; kas relvi saab kaitsta; miks ei ole kättesaadav kasulike mudelite andmebaasid; millal saab Eestis esitada taotlusi elektroonselt ja kasutada sealjuures digitaalset allkirja; kas Skandinaaviamaades on regionaalsed patendid jne.

Pärast seminari lõppu oli võimalik veel individuaalselt esitada küsimusi ekspertidele ja seda võimalust ka kasutati.

Kokkuvõttes võib öelda, et esimene üritus õppeklassis õnnestus hästi.

Järgmine sarnane seminar kaubamärkide kohta toimub jaanuaris 2007, selle kohta ilmub täiendav info kodulehel.

seminar1seminar2

Viimati muudetud 06.02.2018