Seminar "Leiutiste kaitsmine" I, II

PrintPDF Jaga
Toimumisaeg: 25. september 2008 10:0013:30
Asukoht: 
Patendiameti õppeklass (Toompuiestee 7)

Patendiamet korraldas septembris 2008 kaheosalise leiutiste seminari, mille eelis varasemate ühepäevaste ees oli põhjalikum ning laiem teemakäsitlus.

Seminarile olid oodatud eelkõige ettevõtete omanikud ja esindajad, FIE-d, samuti oma äri alles rajavad ja alustavad ettevõtjad, üliõpilased ja ka teised asjast huvitatud.

Et intellektuaalomandi õiguskaitse tähtsus väikese ja keskmise suurusega ettevõtete tegevuses, äristrateegias ning konkurentsivõimelisuses muutub üha olulisemaks, on oluline teada, kuidas intellektuaalset vara kaitsta.

Seminaride käigus saadi teada, mis on intellektuaalomand, millised õigused annab intellektuaalomandi õiguskaitse, millist intellektuaalomandi õiguskaitse varianti oleks õigem valida sinu ettevõttele, kuidas kaitsta leiutist Eestis, mis on patendinõudlus ja kuidas seda koostada, et oleks tagatud piisav kaitseulatus oma leiutisele, milles seisneb leiutise uudsus, kuidas kasutada andmebaase uudsuse kindlakstegemisel ja palju muudki.

Lisaks oli kõigil soovijatel võimalus individuaalselt konsulteerida patendiekspertidega.

Mõlemad seminarid olid TASUTA.

Leiutiste kaitsmine I – 25. september 2008

10.00-10.30  Miks kaitsta intellektuaalomandit?
Elle Mardo, Patendiameti patendiosakonna juhataja 
10.30-11.30 Õiguskaitse taotlemine leiutistele Eesti Vabariigis
Tiina Luik, Patendiameti patendiosakonna eelmenetluse ja dokumentatsiooni talituse juhataja
11.30-11.45 Kohvipaus
11.45-13.00 Milles seisneb leiutise uudsus? Otsingu tegemise võimalused uudsuse kindlaksmääramisel
Traugott Läänmäe, Patendiameti patendiosakonna füüsika ja elektri ekspertiisi talituse juhataja
13.00-….  Individuaalsed konsultatsioonid

 

Leiutiste kaitsmine II – 30. september 2008

10.00-11.00  Patendi- ja kasuliku mudeli omaniku õigused
Raul Kartus, Patendiameti õigusosakonna nõunik 
11.00-12.00 Patenditaotluse ja kasuliku mudeli registreerimise taotluse vormistamise ja esitamise nõuded
Tiina Luik, Patendiameti patendiosakonna eelmenetluse ja dokumentatsiooni talituse juhataja
12.00-12.15 Kohvipaus
12.15-13.45 Nõudluse otstarve ja tähendus. Kuidas koostada nõudlust nii, et leiutisele oleks tagatud piisav kaitseulatus?
Tiina Lillepool, Patendiameti patendiosakonna keemia, meditsiini ja toiduainete ekspertiisi talituse juhataja
Erald Talvik, Patendiameti patendiosakonna ehituse, mehaanika ja tehnoprotsesside ekspertiisi talituse vanemekspert
13.45-….  Individuaalsed konsultatsioonid

 

Viimati muudetud 06.02.2018