Seminar "Kaubamärgi ja tööstusdisainilahenduse kaitsmine"

PrintPDF Jaga
Toimumisaeg: 09. november 2011 09:1513:30
Asukoht: 
Patendiameti õppeklass (Toompuiestee 7, Tallinn)

Seminar oli tasuta.

Seminarile olid oodatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete esindajad, FIEd, üliõpilased ja kõik teised asjast huvitatud, kes vajavad põhiteadmisi kaubamärkide  ning tööstusdisainilahenduste kohta. Räägitakse kaubamärgi registreerimisest, mida peab teadma enne kaubamärgi valimist ning kuidas kaitsta tööstusdisainilahendusi.

Kui kaubamärk valida vaid turunduslikest aspektidest lähtudes, võib juhtuda, et tekib probleeme selle registreerimise ja kasutamisega. Seetõttu on hea, kui ettevõttes on olemas inimene, kes oskab juba kaubamärgi valiku käigus pöörata tähelepanu asjaoludele, mille tõttu võib Patendiamet kaubamärgi registreerimisest keelduda või, mis veelgi hullem, keegi süüdistada teid oma kaubamärgiõiguste rikkumises. Nõuandjaid leiab alati, tähtis on õppida õigel ajal õigeid küsimusi esitama!

Seminari kava

9.15–9.55

Kaubamärk ja kaubamärgiomaniku õigused. Eestis kehtivad kaubamärgid.  Kaubamärgi registreerimine Eestis
Külli Sooden, kaubamärkide ekspertiisi talituse juhataja

9.55–10.35

Millised tähised ei sobi kaubamärgiks? Eristusvõimetud, kirjeldavad, tavapärased, eksitavad, heade tavadega vastuolus olevad tähised, mitmesugused sümbolid. Kaubamärgi mittekaitstavad osad
Ekke-Kristian Erilaid, esimese rahvusvaheliste kaubamärkide ekspertiisi talituse vanemekspert

10.35–11.15

Millised tähised ei sobi kaubamärgiks? Vastuolu varem registreeritud kaubamärkide ja ärinimedega. Kaupade ja teenuste samaliigilisus. Otsingud Eesti ja Euroopa Ühenduse andmebaasides ja äriregistris
Signe Holm, teise rahvusvaheliste kaubamärkide ekspertiisi talituse vanemekspert

11.15–11.35

KOHVIPAUS

11.35–12.15

Kaubamärkide välisriikides registreerimise võimalused, Euroopa Ühenduse kaubamärgid, kaubamärkide rahvusvaheline registreerimine Madridi protokolli alusel
Janika Kruus, teise rahvusvaheliste kaubamärkide ekspertiisi talituse juhataja

12.15–13.00

Tööstusdisainilahenduse kaitsmine Euroopa Ühenduses ja väljaspool seda
Keio Velström, kaubamärgiosakonna eelmenetluse ja dokumentatsiooni talituse vanemspetsialist

13.00–13.20

Registreeritud kaubamärgist ja tööstusdisainilahendusest tulenevad õigused ning nende kaitse
Liina Puu, kaubamärgiosakonna juhataja asetäitja kt

13.20–…

Individuaalsed konsultatsioonid soovijatele

Info: e-posti aadressil seminarid [at] epa.ee või telefonil 627 7918.

Viimati muudetud 06.02.2018