Nõuanded

PrintPDF Jaga

Euroopa Patendiakadeemia välja antud "Leiutaja käsiraamat".


WIPO nõuanded väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (koostatud vestluste põhjal ettevõtete esindajatega)

 • Töötage välja oma intellektuaalomandi strateegia: määratlege eesmärgid ja vajaliku patendikaitse ulatus iga etapi jaoks;
   
 • kasutage professionaalide (elukutseliste) abi: pöörduge patendivoliniku poole, kui teie firmas puuduvad vastavad oskused;
   
 • valige õige patendivolinik, kes tunneb hästi teile vajalikku tehnika valdkonda ja annab usaldusväärset nõu, arvestades teie piiratud ressursse;
   
 • ärge alahinnake kulutusi, mis on seotud volinikuga, tõlkega, jõushoidmise/pikendamise ja muude lõivudega;
   
 • nõudke informatsiooni: küsige volinikult selget ülevaadet patenditaotluse esitamise protsessi, ooteperioodide ja kulutuste kohta;
   
 • kohandage patenditaotluse esitamise strateegia oma äri vajadustele: ärge patentige kõike kõikjal. Valige välja, milliseid ideid ja turgusid on vaja kaitsta;
   
 • ärge võtke litsentsimist ebaõnnestumisena: see võib olla tulutoov alternatiiv oma leiutise rakendamisele;
   
 • vaadake sageli oma patendimapp üle: sõeluge välja patendid, millel pole ärilist perspektiivi ei kasutamiseks ega litsentsimiseks;
   
 • jälgige tehnika arengut ja konkurentsi: kasutage tasuta patendiinfot ja teisi allikaid (näiteks teadus- ja äriväljaandeid) nii inspiratsiooni saamiseks kui ka oma ainuõiguse potentsiaalsete kahjustajate leidmiseks;
   
 • andke teavet oma tegevuste kohta: oma intellektuaalomandi kaitsest teavitamine on tõhusaim vahend ainuõiguse rikkumise võimaliku riski vähendamiseks;
   
 • suhelge oma litsentsiaadiga: pidev suhtlemine hoiab teid kursis litsentsiaadi tegevusega ja võib seega vältida vaikimisi (teie teadmata) tehtavaid otsuseid;
   
 • olge oma asjas kindel: kui te kavatsete võidelda ainuõiguse rikkumisega, veenduge, et teil on õigus. Vastasel juhul võib kohtuprotsess teid pankrotti viia.

Tõlgitud ajakirjast WIPO Magazine 4/2006

 

Viimati muudetud 07.02.2020