Tööpakkumised

PrintPDF Jaga

Patendiamet kuulutab välja konkursi 

ARENDUSJUHI AMETIKOHALE

Patendiamet on Justiitsministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, mis viib ellu riigi majanduspoliitikat tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas. Patendiameti peamiseks ülesandeks on teadmistepõhise majanduse toetamine läbi tööstusomandile õiguskaitse andmise. Nõustame ettevõtjaid ja leiutajaid ning tõstame avalikkuse teadlikkust intellektuaalomandist, et edendada innovatsiooni ja majandust ning elavdada teaduse ja ettevõtluse koostööd. Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki. 

Töö eesmärgid:

Arendusjuhi olulisemaks väljakutseks on luua kaasaegse intellektuaalomandi kompetentsikeskuse tulevikuvisioon, arvestades tänapäevaseid uuenduslikke tehnoloogiaid ja trende; koostöö süvendamine ettevõtjatega ja uute teenuste arendamine intellektuaalomandi valdkonnas; intellektuaalomandi valdkonna arengusuundade analüüs.

Sobival kandidaadil on:

 • magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
 • juhtimisalased teadmised ja oskused ning vähemalt 3-aastane juhtimiskogemus;
 • väga hea eesti keele oskus;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • suurepärane meeskonnatöö oskus;
 • hea planeerimis- ja analüüsioskus;
 • rahvusvahelise suhtlemise kogemus;
 • hea algatusvõime;
 • hea ja veenev suhtlemisoskus.

Kandideerimistaotluses palume esitada:

 • motiveeritud avaldus, s.h. kinnitus, et puuduvad asjaolud, mis välistaksid avalikus teenistuses töötamise (takistused on loetletud avaliku teenistuse seaduse paragrahvis 15);
 • elulookirjeldus (CV);
 • koopia haridust tõendavast dokumendist.

Kandideerimistaotlus palume saata hiljemalt 10.04.2020 e-posti aadressile maire.jyrima [at] epa.ee.

 

 

Viimati muudetud 27.03.2020