Tööpakkumised

PrintPDF Jaga

Patendiamet kuulutab välja konkursi kaubamärgiosakonna

VANEMEKSPERDI AMETIKOHALE

Keda me otsime?

Ootame kandideerima teise astme kõrghariduse (magistrikraadiga) ja väga hea eesti ning inglise keele oskusega inimest, kes suudab end nii suuliselt kui ka kirjalikult suurepäraselt väljendada. Nõutud on ka hea arvutikasutamise oskus. Loomulikult tuleb kasuks valmidus meeskonnatööks.

Kandideerijal ei tohi olla takistusi avalikus teenistuses töötamiseks (takistused on loetletud avaliku teenistuse seaduse paragrahvis 15).

Töö sisu

Kaubamärgiosakonna vanemeksperdi põhiülesandeks on kaubamärgi registreerimise taotluste kontroll ja ekspertiis, sh kaubamärkide kohta otsuste tegemine, õiguskaitse andmisest keeldumise otsuste koostamine ja kirjavahetuse pidamine taotlejaga või taotleja esindajaga.

Vanemeksperdi töö õpetame selgeks kohapeal, laiemaid teadmisi saab rahvusvahelistel seminaridel ja töögruppides.

Miks valida Patendiamet?

Pakume huvitavat ja mitmekesist tööd, kus saad end arendada ja kuuluda valdkonna tippspetsialistide hulka. Sind väärtustatakse, sinu töökoht on jätkusuutlik ja asutus usaldusväärne.

Patendiamet paikneb suurepärases asukohas Tallinna kesklinnas. Lisaks palgale (1577,00 eurot) pakume tervisepäevi, spordikompensatsiooni, toredaid ühisüritusi ja 35 päeva põhipuhkust.

Kuidas kandideerida?

Kaubamärgiosakonna vanemeksperdi kohale kandideerimiseks saada motiveeritud avaldus, elulookirjeldus (CV) ja koopia haridust tõendavast dokumendist hiljemalt 05.03.2021 e-posti aadressile maire.jyrima [at] epa.ee või kandideerides personaliotsinguportaali CV Keskuse kaudu.

Täiendav info telefonil 627 7941 või maire.jyrima [at] epa.ee.
 

Viimati muudetud 19.02.2021