Patendiameti e-teenused

PrintPDF Jaga

Elektroonilised kanalid Patendiameti teenuste kasutamiseks

Tööstusomandi õiguskaitse taotluste elektroonilise esitamise portaal

Portaalis saab täita ja saata Patendiametisse uusi patenditaotlusi, kasuliku mudeli registreerimise taotlusi ja Euroopa patendi jõustamise taotlusi ning vaadata oma varem esitatud taotlusi.

Loe lähemalt: Portaali kasutusjuhend

Sisene portaali

 

E-teenuste portaal

Portaali kaudu on Teil võimalik esitada Patendiametile kaubamärgi ja tööstusdisaini registreerimise, õiguskaitse kehtivusaja pikendamise, andmete muutmise ning õiguste ülemineku ja võõrandamisega seotud elektroonilisi avaldusi.

Samuti on Teil võimalik esitada Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile elektrooniliselt kaubamärgi vaidlustamise avaldusi.

Sisene portaali

 

Madrid eFiling

Portaali kaudu on Teil võimalik esitada rahvusvahelist e-taotlust Madridi protokolli alusel, tingimusel, et Teil on juba olemas Eesti riigisisene taotlus või registreering samale kaubamärgile. Taotlus tuleb esitada Patendiametile, kes pärast taotluse kontrolli ja vajadusel parandamist edastab selle Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioonile (WIPO).

Rahvusvahelise taotluse esitamisel tuleb tasuda lõivud WIPOle (vt lõivukalkulaatorit) ja Patendiametile (vt kaubamärkide riigilõive).

Tutvu portaali kasutusjuhendiga: Madrid eFiling User Guide.

Sisene portaali

 

Viimati muudetud 10.06.2019