Mis on intellektuaalomand?

PrintPDF Jaga

Intellektuaalomand jaguneb

  • autoriõiguseks,
  • autoriõigusega kaasnevaks õiguseks,
  • tööstusomandiõiguseks.

Autoriõigus tekib kirjandus-, kunsti- ja teadusteosele teose loomisega (vt Eesti Autorite Ühing).

Tööstusomandiõigust tuleb taotleda Patendiametis.

 

Olulisemad tööstusomandi objektid on:

KAUBAMÄRGID
Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest. Kaubamärki märgates peab tarbija aru saama, et toodet pakub mingi kindel ettevõtja.
 
PATENDID JA KASULIKUD MUDELID
Patentide ja kasulike mudelitega kaitstakse leiutisi. Leiutis on mis tahes tehnikavaldkonda kuuluva probleemi tehniline lahendus, mis on uus, ei tulene vastava ala asjatundja jaoks enesestmõistetavalt tehnikatasemest ja on tööstuslikult kasutatav.
 
TÖÖSTUSDISAINILAHENDUSED
Tööstusdisainilahendus on toote tasapinnaline või ruumiline väliskujundus, mille üksikult või kombinatsioonis moodustavad vorm, konfiguratsioon, ornament, värvilahendus, faktuur ja materjal.

Tööstusomand hõlmab veel:

 

Tööstusomandi eseme omaniku õigused ja kohustused:

Tööstusomandi eseme (kaubamärgi, patendi, kasuliku mudeli, tööstusdisainilahenduse) omanik on oma tööstusomandi esemega seotud õiguste jõushoidmiseks kohustatud tasuma riigilõivu tööstusomandi eseme registreeringu kehtivuse pikendamise eest.

Tööstusomandi eseme omaniku andmete muutumise korral tuleb sellest teada anda Patendiametile.

Tööstusomandi eseme omanikul on õigus sellest loobuda, seda pantida, anda oma õigused täielikult või osaliselt üle jne.

Viimati muudetud 28.01.2022