References

PrintPDF Share

Organizations

WIPO -  World International Property Organization

EPO - European Patent Office

European Commission

EUIPO - European Union Intellectual Property Office

WTO - World Trade Organization

The Eurasian Patent Organization

Trilateral Web Site (The European Patent Office, The Japanese Patent Office and The U.S. Patent and Trademark Office)

Chamber of Estonian Patent Attorneys

Institute of Professional Representatives before the EPO

The European Knowledge and Technology Transfer Society (EuKTS)

Related sites

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon - sõltumatu kohtueelne organ, mis lahendab tööstusomandi seadustes sätestatud juhtudel taotleja kaebusi Patendiameti otsuse vaidlustamiseks ning huvitatud isiku ja taotleja või omaniku vaidlusi huvitatud isiku avalduse alusel.

Business register

State Agency of Medicines

Networks and Resources

InnovAccess - European Network of National Intellectual Property Offices

IP and technology databases - WIPO databases

Europeantmtd - European Trade Mark and Design Network

Industrial Property Offices

Directory of Intellectual Property Offices

 

 


 

Last modified 31.05.2021