Duplikaadi taotlemine

PrintPDF Jaga

Vastavalt kaubamärgimääruse § 40 lõikele 1 esitab kaubamärgiomanik Patendiametile tunnistuse duplikaadi saamiseks kirjaliku avalduse. Riigilõivu tasumisel tuleb kasutada unikaalset viitenumbrit, mille taotleja saab Patendiametist oma e-posti aadressile kohe pärast toimingu kohta avalduse esitamist. Riigilõiv duplikaadi väljastamiseks on 16 eurot.

Kaubamärgiomaniku avalduse alusel võib omanikule välja anda kaubamärgitunnistuse duplikaadi. Duplikaat antakse  välja 20 tööpäeva jooksul avalduse Patendiametile esitamisest arvates.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud 24.03.2017