Euroopa kaubamärgi ja disaini võrgustik

PrintPDF Jaga

Euroopa kaubamärgi ja disaini võrgustik

Euroopa kaubamärgi ja disaini võrgustik - portaal uute veebivahendite juurde, mille on välja töötanud EUIPO ja Euroopa intellektuaalomandiametid koostöös kasutajaühingutega.

Quantification of IPR
infringement

Quantification of IPR infringement on intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskuse hallatav veebileht, kus avaldatakse kaupade võltsimise ja piraatlusega seotud uuringute tulemusi.

Intellektuaalomandi töövahendite kaardistamine

Kaardistamine on visuaalne esitus, mis aitab taotlejatel ja ekspertidel kindlaks teha, millises tööjärgus vahendeid kasutada saab.
Kasutajatele esitatakse küsimused, mida täpselt registreerimise eri järkudes kontrollida, ja kuidas vahendeid kasutada. Nii saab ära hoida taotluste puudusi, eduka registreerimise tõenäosus suureneb ning tööstusomandi õiguskaitse on tulevikus efektiivne.
Kaardistamine on üldistatud, st katab registreerimisprotsessi üldised etapid, kuid mitte iga üksiku rahvusliku ameti detailseid registreerimisprotseduure.

 

Eesti on ühinenud järgmiste veebivahenditega:

TMview

TMview on koostöös EUIPO, WIPO ja eri riikide ametitega loodud otsinguvahend, mis võimaldab teha otsingut sellega liitunud riikide ametite kaubamärkide andmebaasides, lisaks ka EUIPO ja WIPO andmebaasides. Siin on soovitatav teha otsingut enne Euroopa Liidu kaubamärgitaotluse esitamist, kuna selle registreerimisel võivad takistuseks saada riigisisesed varasemad kaubamärgid Euroopa Liidu liikmesriikides.

 

TMclass

TMclass on EUIPO, WIPO ja eri riikide ametite koostöös loodud ühine kaupade ja teenuste klassifitseerimise andmebaas, mis aitab kaubamärgitaotluste esitamisel kaupu ja teenuseid otsida, tõlkida ja klassifitseerida.

 

DesignView

DesignView on keskne juurdepääsupunkt, mille kaudu saab vaadata kõigi osalevate ametite registreeritud disainilahendusi ühesuguses vormingus, sõltumata sellest, mis ametist andmed pärinevad.

 

DesignClass DesignClass on töövahend, mis aitab otsida ja tõlkida disainilahenduse taotluseks vajalike toodete tähiseid
Similarity

CF Similarity on otsinguvahend, mille abil saab hinnata, kas osalevad intellektuaalomandi ametid käsitavad asjaomaseid kaupu ja teenuseid sarnastena (ja millisel määral) või erinevatena.

 

E-learning for SME-s

E-Learning for SME-s on e-õppe vahend väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele.

 

 

Vaata ka: teabeleht "Veebivahendid"

 

 

Viimati muudetud 11.05.2017