Patendiamet

PrintPDF Jaga

Patendiamet on Justiitsministeeriumi valitsemisalasse kuuluv valitsusasutus, mis viib ellu riigi majanduspoliitikat tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas. Patendiamet tegeleb õiguskaitse andmisega patentidele, kaubamärkidele, kasulikele mudelitele, tööstusdisainilahendustele, geograafilistele tähistele ja mikrolülituste topoloogiatele.

Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki (Patendiameti põhimäärus).

Patendiameti ülesanded on:

1) tööstusomandi esemetele õiguskaitse andmine riigi nimel ning avalikkuse teavitamine õiguskaitse andmisest ja selle kehtivusest;
2) osalemine oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ning ettepanekute tegemine nende muutmiseks ja täiendamiseks;
3) osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitika, strateegiate ja arengukavade väljatöötamisel;
4) oma tegevusvaldkonnaga seotud projektide ettevalmistamine ja elluviimine, sealhulgas osalemine rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel;
5) osalemine oma tegevusvaldkonda puudutavate rahvusvaheliste organisatsioonide ja nende töögruppide töös.

Ameti nimi eri keeltes on:

inglise keeles - The Estonian Patent Office;
prantsuse keeles - Office des brevets de l'Estonie;
saksa keeles - Estnisches Patentamt;
soome keeles - Viron patenttivirasto;
vene keeles - Патентный депaртaмент Эстонии.

 

Viimati muudetud 02.02.2016